Politica de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental al www.emergeromania.ro. Așadar vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul General Privind Protecția Datelor” sau “RGPD”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Am pregătit acest document prin care dorim să vă informăm cu privire la modul în care colectăm, prelucrăm, gestionăm, transferăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu evenimentele și serviciile noastre prin site-ul nostru web www.emergeromania.ro.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic aceasta Politică de Confidențialitate, astfel va reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale aplicabile nouă sau dumneavoastră. Însă în cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe pagina noastră de internet www.emergeromania.ro/, versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate precum și pagina de internet a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Cine suntem și cum ne puteți contacta?

Școala de Leadership Pentru Femei Emerge este denumirea comercială a platformei www.emergeromania.ro. În sensul legislației cu privire la protecția datelor, obținem calitatea de operator atunci când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Întrucât vă stăm mereu la dispoziție pentru a afla sugestiile, opiniile dumneavoastră, precum și pentru a vă furniza orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră, vă încurajăm să contactați Responsabilul cu Protecția Datelor Personale la adresa de e-mail dpo@emergeromania.ro sau prin formularul de Protectie de Date sau prin poștă sau curier la adresa str. Nicolae Jiga 25, 410028, Oradea, Bihor – cu mențiunea: În atenția Responsabilului cu Protecția Datelor Personale Emerge.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm?

În general, noi colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât să aveți controlul total asupra tipului de informație pe care ne-o furnizați.

De exemplu, primim informații de la dumneavoastră astfel:

Când vă înregistrați pe platforma www.emergeromania.ro pentru a participa la Emerge - Școala de Leadership Pentru Femei, ne transmiteți: numele, prenumele și adresa de email;

Ștergerea datelor dumneavoastră din baza noastră de date se face la fel de simplu precum v-ați înregistrat; solicitați prin e-mail sau prin formularul de Contact, chiar și fără a motiva, ștergerea datelor dumneavoastră din baza noastră de date sau/și întreruperea utilizării datelor dumneavoastră personale în scopurile pentru ne-ați oferit consimțământul.

Vă oferim și posibilitatea de a vă înregistra în platforma www.emergeromania.ro prin contul dumneavoastră de Facebook. Dacă optați pentru această variantă, veți fi direcționați către un Grup Închis, Școala de Leadership Emerge administrată de Facebook Inc, unde veți fi informați de către ei cu privire la transferul datelor dumneavoastră către www.emergeromania.ro. Vă propunem să consultați politicile de confidențialitate Facebook, folosind următorul link https://www.facebook.com/about/privacy.

Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dumneavoastră pe parcursul vizitei paginii noastre de internet, pentru a va personaliza experiența online și pentru a vă propune pe viitor participarea la evenimentele organizate de noi sau pentru a vă sugera documentație, maculatură și orice altă resursă în legătură cu platforma online a Emerge - Școala de Leadership Pentru Femei.

Vă invităm să aflați mai multe detalii în acest sens prin consultarea secțiunii privitoare la scopurile prelucrării de mai jos. Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Noi nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul General Privind Protecția Datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării?

Vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

 1. Pentru punerea la dispoziția dumneavoastră a serviciilor, materialelor și informațiilor cu privire la evenimentele noastre.

 2. Pentru îmbunătățirea permanentă a serviciilor noastre. Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență online pe site-ul nostru. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dumneavoastră de Participant, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei sesiuni de pregătire sau eveniment sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață. Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități sociale, culturale, recreative, educative, de cercetare și de informare având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale să nu fie afectate în nici un fel.

 3. Pentru departamentul de promovare. În ceea ce ne privește, ceea ce dorim este să vă ținem informată. În acest sens, cu acordul dumneavoastră în prealabil, vă putem trimite mesaje prin canale de comunicare diferite precum poșta electronică, canale sociale, SMS, telefonic, ș.a.m.d. care pot conține informații generale și tematice, informații cu privire la activitățile noastre, informații cu privire la parteneriate sau cercetări de piață și sondaje de opinie, totodată putem afișa recomandări personalizate profilului dumneavoastră pe pagina noastră de internet. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dumneavoastră și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dumneavoastră și nu vă afectează similar într-o măsură semnificativă.

 4. În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de promovare pe baza Consimțământul dumneavoastră prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin: – Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi; sau prin – Contactarea Responsabilului cu Protecția Datelor Personale Emerge prin e-mail, la adresa dpo@emergeromania.ro.

 5. Pentru apărarea intereselor noastre legitime.
 6. Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea. Acestea pot include:

  • Măsuri de protecție a paginii de internet și a utilizatorilor platformei Emerge - Școala de Leadership Pentru Femei față de atacuri cibernetice;
  • Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
  • Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Ca regulă generală, vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal atâta timp cât nu optați pentru dezabonare sau aveți un cont activ în platforma Emerge Școala de Leadership Pentru Femei. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații, ștergerea datelor de înregistrare sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dumneavoastră următoarelor categorii de destinatari:

 • Administratorilor bazei de date The Rocket Science Group LLC (https://mailchimp.com)
 • furnizorilor de servicii de curierat
 • furnizorilor de servicii de cercetare de piata
 • furnizorilor de servicii IT

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice sub aspectul și obligativitatea legilor în vigoare.

Ne asigurăm că accesul la datele dumneavoastră de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

În ce țări transferam datele dumneavoastră cu caracter personal

În prezent, stocăm si prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe teritoriul României .

Cum protejăm securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate. Transmisia datelor dumneavoastră cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare și le stocăm pe servere securizate, asigurând în același timp redundanța datelor.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal, vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură niciodată, existând riscul ca datele să fie văzute, interceptate și utilizate de către terțe parți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Ce drepturi aveți?

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătura cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dumneavoastră, corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge Autorității de Supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră și dreptul la portabilitatea datelor.

Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi obținute prin consultarea tabelului prezentat mai jos.

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

Identitate.

Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Astfel, vă rugăm să ne transmiteți cererile dumneavoastră cu privire la astfel de înregistrări, folosind adresa de e-mail aferenta contului Emerge - Școala de Leadership Pentru Femei. În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității dumneavoastră

Onorarii.

Nu vom solicita nici o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal.

Durata de răspuns.

Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum două luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede și să scurtăm timpul de răspuns la solicitarea dumneavoastră.

Drepturile terțelor parți.

Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

Drepturi vizate Descriere
Accesul Puteți să ne cereți:
 • să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
 • să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;
 • să vă oferim alte informații despre datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferam în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstram, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dumneavoastră, în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin aceasta informare
Rectificarea Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dumneavoastră cu caracter personal inexacte sau incomplete. Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.
Ștergerea datelor Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
 • v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se bază pe consimțământ); sau
 • dați curs unui drept legal de a vă opune; sau
 • acestea au fost prelucrate ilegal; sau
 • ne revine o obligație legală în acest sens.
Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dumneavoastră de ștergere a datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară astfel:
 • pentru respectarea unei obligații legale; sau
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța.
Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dumneavoastră de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare.
Restricționarea prelucrării datelor Ne puteți cere să restricționam prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dar numai în cazul în care:
 • acuratețea lor este contestată, pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau
 • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dumneavoastră aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apară un drept în instanța; sau
 • v-ații exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.
Putem continua să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:
 • avem consimțământul dumneavoastră; sau
 • pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanța; sau
 • pentru a proteja drepturile Emerge sau ale altei persoane fizice sau juridice
Portabilitatea datelor Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta sa fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:
 • prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dumneavoastră; și
 • prelucrarea se face prin mijloace automate
Opoziția Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează față de acest interes. De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dumneavoastră în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare
Luarea de decizii automate Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivâ:
 • produce efecte juridice cu privire la dumneavoastră; sau
 • vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.
Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:
 • ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dumneavoastră;
 • este autorizată prin lege și există garantii adecvate pentru drepturile și libertățile dumneavoastră; sau
 • se bazează pe consimțământul dumneavoastră explicit
Plangeri Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele: Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro Fără a vă afecta dreptul dumneavoastră de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă

Reamintim faptul că puteți contacta în orice moment Responsabilul cu Protecția Datelor cu Caracter Personal prin transmiterea solicitării dumneavoastră prin oricare dintre următoarele modalități:

 • prin e-mail la adresa: dpo@emergeromania.ro sau
 • prin poșta sau curier la adresa: Nicolae Jiga 25, Oradea, Bihor – cu mențiunea În atenția Responsabilului cu Protecția Datelor Personale Emerge.